1.JAK SPRAWDZIĆ UPRAWNIENIA ORGANIZATORA KOLONII/OBOZU/ZIMOWISKA?
Według obowiązującego prawa, organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urzędu Marszałkowskiego poparty Gwarancją Turystyczną. - można to sprawdzić tu:

https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html

Każdy wyjazd powinien być również zarejestrowany w Kuratorium Oświaty i uzyskać pozytywna opinię. Rejestr dokonywany jest najczęściej od 6 do 3 tygodni przed planowanym wyjazdem. - można to sprawdzić tu:

http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

2.MOJE DZIECKO WYJEŻDŻA PO RAZ PIERWSZY. CZY NA PEWNO SOBIE PORADZI?
Dla wielu z Rodziców ten pierwszy wyjazd dziecka na kolonie czy też obóz jest stresującą sytuacją, a podjęcie decyzji o tym, czy dziecko jest gotowe na taką wyprawę jest niekiedy bardzo trudną decyzją. Dlatego też istotne jest, aby wspólnie z dzieckiem omówić te kwestie. Warto porozmawiać z dzieckiem o tym, czy czuje się gotowe na to, by wyjechać gdzieś bez rodziców na kilkanaście dni. Dobrze jest opowiedzieć mu też o tym, jak wygląda taki wyjazd, przeanalizować oczekiwania dziecka odnośnie miejsca wypoczynku i proponowanych form aktywności, omówić odległość miejsca wyjazdu od domu rodzinnego.
Często zdarza się, że dzieci, mimo iż są bardzo pozytywnie nastawione do samej idei wyjazdu, obawiają się jednak tego, że będą odłączone od rodziców i osamotnione, zdane same na siebie. Czują się przez to mniej bezpieczne. Dlatego dobrze jest wyjaśnić dziecku, że w razie jakichkolwiek problemów zawsze będzie mogło liczyć na pomoc wychowawcy kolonijnego, a także, że będzie podczas wyjazdu mogło być w stałym kontakcie z rodzicami, np. za pośrednictwem telefonu.
Przed wyjazdem warto wspierać w dzieciach ideę samodzielności - rodzice powinni utwierdzić dziecko w przekonaniu, że dobrze poradzi sobie z codziennymi czynnościami - utrzymywaniem porządku, przystosowaniem się do reguł obowiązujących podczas wyjazdu, z nawiązaniem nowych znajomości. Taki wyjazd jest bowiem doskonałą okazją do tego, aby dziecko rozwijało w sobie samodzielność i poczucie kompetencji oraz wiarę we własne możliwości. Dlatego, jeśli rodzic odczuwa obawy, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie jeszcze przed wyjazdem, w domu, symulacji trudnych sytuacji, z którymi może się spotkać dziecko na koloniach. Jeśli dziecko wraz z rodzicami przećwiczy w domu ścielenie łóżka, samodzielne ubieranie się, sprzątanie, pakowanie, to będzie się czuło podczas wyjazdu dużo pewniej i bezpieczniej.
3.JAK BĘDZIEMY MOGLI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIECKIEM PODCZAS TRWANIA WYJAZDU?
W informacjach organizacyjnych dla Rodziców, które są zawsze wysyłane mailowo na tydzień przed wyjazdem, znajduja się telefony do ośrodka, Kierownika, Wychowawców oraz w zależności od imprezy do konwojenta na czas transportu. Dodatkowo, szczególnie w przypadku wyjazdów zagranicznych można wyposażyć dziecko w telefon komórkowy, numer dostępowy Poland Direct pozwalający dzwonić na koszt odbiorcy lub środki na zakup karty telefonicznej. Prosimy jednak o przemyslane wyposażanie dzieci w telefony, jak i inny sprzęt elektroniczny (mp3, PSP, tablety itp.). Po pierwsze bowiem, organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubiony/zaginiony/uszkodzony na wyjeździe sprzęt, po drugie wspieramy ideę komunikacji bezpośredniej i zawsze sugerujemy, aby często wyimaginowani bohaterowie gier ustąpili miejsca nowo poznanym równieśnikom.
4.JAK WYGLĄDA TRANSPORT NA KOLONIE/ OBOZY/ZIMOWISKA I KIEDY DOWIEMY SIĘ O GODZINACH WYJAZDU?
Transport zależy od konkretnej imprezy i może odbywać się pociągiem, busem lub autokarem pod opieką Wychowawcy lub konwojenta - informacje znajdują się zawsze w opisie konkretnej imprezy. Dodatkowe informacje na temat godzin wyjazdu i powrotu, dokładnego miejsca wyjazdu, telefonów do Opiekunów oraz szczegółowy program wyjazdu będzie można otrzymać mailowo bądź na specjalnie organizowanym spotkaniu dla Rodziców, które ma miejsce zwykle 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. O terminie informujemy mailowo lub telefonicznie.
5.CHCEMY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA Z ZAKŁADU PRACY. KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT?
Aby orzymać fakturę potrzebną do uzyskania dofinansowania z zakładu pracy należy zgłosić ten fakt najpóxniej do 7 dni po zakończeniu imprezy turystycznej. Większośćć zakładów pracy rozlicza się bezpośrednio z pracownikiem na podstawien wystawionej faktury. Po dokonaniu pełnej wpłaty prosimy o przesłanie na nasz adres e-maila z prośbą o wystawienie faktury z danymi oraz adresem wysyłki. Prosimy pamięać, że faktiury wystawiane są zazwyczaj do 14 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku innych zasad obowiązujących w Państwa zakładzie pracy prosimy o kontakt z nami.
6.JAK WYGLĄDA PODZIAŁ NA GRUPY? CZY MOJA CÓRKA MOŻE MIESZKAĆ W POKOJU RAZEM ZE SWOJĄ KOLEŻANKĄ?
Dokładny podział na grupy i przydział do pokoi dokonywany jes zazwyczaj przed wyjazdem i prezentowany Rodzicom podczas spotkania organizacyjnego odbywającego się 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Podział na grupy dokonywany jest ze względu na wiek, podział na pokoje ze względu na płeć, wiek oraz dostępne miejsca w pokojach. Jeżeli dziecie są w zbliżonym wieku i tej samej płci nic nie stoi na przeszkodzie by mogły być ze sobą w pokojach - wystarczy, że Rodzice zgłoszą to wcześniej w biurze. Istnieje możliwość zaznaczenia takiej informacji w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji, natomiast ostateczną decyzję w sprawie kwaterowania podejmuje zawsze Kierownik kolonii kierując się dobrem wszystkich uczestników i możliwościami logistycznymi obiektu.
7.KTO BĘDZIE KIEROWNIKIEM WYJAZDU ORAZ WYCHOWAWCĄ MOJEGO DZIECKA? JAKIE UPRAWNIENIA POSIADAJĘ TE OSOBY?
Kadra wyjeżdżająca na kolonie, obozy i zimowiska organizowane przez C.E.T.CENTAUREA to Lektorzy/Trenerzy na co dzień współpracujący z nami, posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne oraz ukończone kursy Wychowawcy lub Kierownika Wypoczynku. Stawiamy na Opiekunów znanych zarówno nam, jak i Rodzicom i dzieciom uczęszczającym na zajęcia organizowane przez C.E.T.CENTAUREA i współpracujące z nami Leader School Łódź-Bałuty i Leonardo School Łódź-Bałuty. Tym samym unikamy osób "przypadkowych" dbając o najwyższą jakość opieki na wyjazdach.
8.GDZIE BĘDZIE ZAKWATEROWANE MOJE DZIECKO I JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO WYŻYWIENIE?
Zawsze wybieramy ośrodki o wysokim standardzie, posiadające w swojej ofercie doddatkowe świadczenia takie jak: basen, boiska, sale do prowadzenia zajęć. Wszystkie obiekty, w których kwaterowane są dzieci spełniają wymogi stawiane obiektom przeznaczonym do wypoczynku dzieci i młodzieży. Posiadają pozytywną opinię wydaną przez Straż Pożarną, Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, a pobyt w nich jest nadzorowany przez miejscowe Kuratorium Oświaty.
Stołówka zawsze jest w miejscu zakwaterowania (nie dotyczy obozów wędrownych i wycieczek objazdowych). Jeżeli Państwa dziecko wymaga specjalnej diety (np. bezglutenowej, wegetariańskiej itp.) należy ten fakt bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji w celu potwierdzenia możliwości realizacji tych świadczeń.
9.JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA JĘZYKOWE? CZY DZIECI SĄ DZIELONE POD WZGLĘDEM SWOICH UMIEJĘTNOŚCI?
Jeśli wyjazd dotyczy turnusu językowego, nauka języka angielskiego wygląda z nami zupełnie inaczej - większość opiekunów na zimowiskach to lektorzy języka angielskiego na co dzień pracujący z dziećmi. Nie ma więc przeszkód aby w trakcie aktywnego dnia język angielski był wszechobecny. Dzieci będą obcować z nim podczas wycieczek, posiłków oraz zabaw sportowo-rekreacyjnych. Metoda Leo English, wykorzystywana na zajęciach stacjonarnych w placówkach Leonardo School wraz z metodą Total Immersion czyli "całkowitym zanużeniem" w język sprawiają, że angielski nie bedzie się już kojarzył z nudnymi zajęciami z książką przy biurku!
Dzieci dzielone są poprzez kryterium wieku - jeżeli jednak dziecko odbiega swoim poziomem znajomości języka od reszty grupy - zostaje przesunięte do grupy mniej lub bardziej zaawansowanej.
10.CZY CENA REZERWACJI JEST CENĄ KOMPLETNĄ?
Większość wyjazdów składa się z ceny podstawowej (świadczenia dotyczące zakwaterowania, wyżywienia oraz programu), ceny za transport oraz ceny opcjonalnej (np. pakiet narciarski, ddoddatkowa całoddzienna wycieczka itp.). Aby upewnić się co zawiera cena wyjazdu prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi świadczeniami imprezy zawartymi w Umowie o świadczenie usług turystycznych.
11.NIE JESTEM JESZCZE ZDECYDOWANA/Y - CZY MOGĘ WSTĘPNIE ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE DLA MOJEGO DZIECKA?
Bezpłatnie oraz bez żadnych zobowiązań można zarezerwować miejsce dla swojego dziecka na wybranym turnusie na okres 7 dni. W tym czasie można przeanalizować szczegóły oferty mając pewność, że w tym okresie nie zabraknie miejsca na dany wyjazd.
12.JAKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ PRZY ZAPISIE?
Każdy uczestnik kolonii czy obozu musi dostarczyć wypełnioną umowę o świadczeniu usług turystycznych, kartę kwalifikacyjną, regulamin wyjazdu oraz upoważnienie do podawania leków. Przy wyjazdach zagranicznych oraz przy pobytach na terenie Polski z wycieczkami zagranicznymi, każdy uczestnik powinien bezwzględnie posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, które są jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy Polski.

 

ZADAJ NAM PYTANIE